‘VAN GRIJS NAAR GROEN’

In het voorjaar van 2017 gaat DeNatuurvanVroeger NU in samenwerking met de VHG (branchevereniging voor mensen werkzaam in het groen) aan de slag met het project ‘Van grijs naar groen’. De bekende fruitteler Anton Goes uit ’t Goy ondersteunt dit project met zijn ruime praktijkkennis.
Dit project is tot stand gekomen dankzij een initiatief van het DuurzaamheidsFonds Houten en dit fonds levert achteraf een bijdrage in de vorm van subsidie voor de helft van de kosten.

Versteend

Het project ‘Van grijs naar groen’ is vooral gericht op Houten Zuid en beoogt uiteenlopende positieve milieueffecten te bewerken. Het project is speciaal gericht op mensen die in de nieuwbouw, versteende tuintjes hebben.
Waar moeten we dan zoal aan denken? Met name in Houten Zuid vinden we tegenwoordig veel tuintjes bij de woningen die grotendeels uit steen bestaan. Voordat in Houten Zuid grootschalige nieuwbouw kwam, was het een agrarisch gebied waar naast weiland veel boomgaarden te vinden waren. Nu Houten Zuid grotendeels ‘versteend’ is heeft dit diverse consequenties voor het milieu. Daarbij moet men denken aan: veel minder mogelijkheid voor wateropvang en de CO2 omzetting is gedaald. En in de zomer is er minder groen (bomen) om voor beschutting en verkoeling te zorgen.

In 2015 heeft Maria van de Looverbosch voor Arthur Vierboom zijn versteende voortuin veranderd in een tuin die overeenkomt met zijn familienaam: Vierboom. Een van de bomen is een appelboompje dat het afgelopen jaar talrijke appels opgeleverd heeft.

In 2015 heeft Maria van de Looverbosch voor Arthur Vierboom zijn versteende voortuin veranderd in een tuin die overeenkomt met zijn familienaam: Vierboom. Een van de bomen is een appelboompje dat het afgelopen jaar talrijke appels opgeleverd heeft.

Het project ‘Van grijs naar groen’ wil, uitgaande van het landschap dat nu in Houten Zuid verdwenen is, op een andere wijze iets van dat beeld terugbrengen! Dit komt concreet neer op het planten van een (fruit)boom of struik in een versteende Houtense tuin.

De kosten worden voor de helft vergoed (achteraf) middels een bijdrage van het DuurzaamheidsFonds Houten. Wat betreft die kosten moet men denken aan bedragen van rond de dertig euro, dat hangt af van de boom die men kiest. Men kan een fruitboom kiezen, ook speciaal een oude soort. Het voordeel van een fruitboom /-struik is dat men dan zelf van de fruitopbrengst kan profiteren. Men kan ook een andere boom kiezen, een loofboom die bijvoorbeeld de zelfde leeftijd heeft als een kind of kleinkind en die qua ‘karakter’ aan dat kind doet denken. Er zijn uiteenlopende mogelijkheden. Die informatie zal op verzoek geleverd worden.

Het is zonder meer de bedoeling dat de mensen die een boom willen planten voldoende informatie krijgen over de aanplant en verder over bomen en de groene geschiedenis in en om Houten.  DeNatuurvanVroeger NU  hoopt daarmee niet alleen het milieu in Houten positief te beïnvloeden, maar ook het denken over bomen in het algemeen.

Vanaf april 2017 kan men contact opnemen via e: info@denatuurvanvroeger.NU  of t: 6373591 / 06 10206846 voor informatie en eventueel een afspraak.