generic sildenafil for sale india

generic sildenafil for sale india

Meer weten  over BOMEN?
Vragen over het LANDSCHAP?

Lezing of excursie organiseren? Tekst nodig?

Voor deze en onderstaande zaken kunt u bij de Natuurvanvroeger NU terecht:

Organisatie

De Stichting Natuurvanvroeger NU ontstaan uit een samenwerkingsverband met het Centrum voor HISTORISCH landschap & natuur, houdt zich in brede zin bezig met onderzoek en beschrijving van natuur en cultuur-historisch groen. De stichting Natuurvanvroeger NU  is landelijk actief.

Per statuut heeft de stichting haar zetel in ’s-Gravenhage met vestigingen in Houten en Helmond.

Bestuur van de Stichting Natuurvanvroeger.NU

Jan Vos (voorzitter)
Jan Baas Dzn. (penningmeester)
Volkert Groothoff (a.i. secretaris)
Karen Machielsen (bestuurslid)
Wim F. van de Looverbosch (bestuurslid).

ethiek                knop-lesbienheur