Tuinen


De specialiteit van het Centrum voor HISTORISCH landschap & natuur is de reconstructie van historische tuinen en met name middeleeuwse tuinen en renaissancetuinen. Een voorbeeld van zo een gereconstrueerde tuin ligt in Schalkwijk, het is de tuin van Jhr. Ram aan de Tetwijkseweg. Vanuit het Centrum voor HISTORISCH landschap & natuur is voor deze reconstructie het vooronderzoek gedaan en zijn plantekeningen gemaakt.

Van maquette tot tuinreconstructie