Excursies en Transport op de fiets

E X C U R S I E S

De Stichting Natuurvanvroeger.NU organiseert op verzoek ook wandel- en fietsexcursies door natuurgebieden en langs cultuurhistorisch groen. Het is mogelijk om in heel Nederland, in NoordRijn-WestFalen (Duitsland) en Vlaanderen excursies te laten verzorgen.

In Helmond en Houten worden excursies georganiseerd (naar aanleiding van het daar verschenen bomenboek)  langs monumentale en bijzondere bomen. In Helmond kunt u daarvoor terecht bij de plaatselijke VVV. Voor de excursie in Houten kunt u via het contactformulier informatie verkrijgen of u kunt via: NatuurvanvroegerNU@kpnmail.nl  of info@denatuurvanvroeger.nu uw vragen stellen.

E L T E B E E

TRANSPORT op de FIETS
Mens- en milieuvriendelijk vervoer van boodschappen, post  en pakjes tot + 100 kg.
Dagelijks, behalve op zondag.
Via info@denatuurvroeger.NU en telefoonnummer 06 10206846 kunt u over deze dienstverlening informatie verkrijgen.

ELTEBEE