Categoriearchief: lesbienheur.eu

Lesbienheur.eu

deze pagina biedt een podium aan:

F. X. van Geenen; schrijfsterscollectief

Het schrijfsterscollectief F.X.van Geenen is in de zomer van 2002 opgericht met als
doelen:
1.het bevorderen van het tot stand komen (schrijven) en de publicatie van literair proza, poëzie, essays en journalistieke tekst

2.een tegenbeweging te vormen tegen de steeds maar voortwoekerende commercie en dan in het bijzonder tegen het commerciële denken van literaire uitgeverijen

De naam van het schrijfsterscollectief is direct afgeleid van het motto, dat weer direct verband houdt met de gestelde doelen.
FeliX of zo u wenst Felicia, betekent: 
GELUK
Van Geenen betekent: VAN NIEMAND
Het motto van het schrijfsterscollectief luidt:
Het geluk is van niemand, iedereen kan het KRIJGEN maar het is niet te koop.
[Een ieder die de kunst van het schrijven lief heeft, zal begrijpen dat het geluk hier slaat op de literatuur en speciaal het schrijven. Dat kan met commercie niets te maken hebben.]

Het werk van het schrijfsterscollectief wordt uitgegeven door Willem Desmense van uitgeverij LAWINE te Utrecht, zoals de novelle: Wasmiddel, Regendruppels, Zeepbellen.

3. Een verder doel van het schrijfsterscollectief is het nastreven van het plan voor de totstandkoming van
LESBIENHEUREUSES
Een uitspanning buiten, voor de fietsende en/of wandelende mensch
(zij in een automobiel NIET)

Ieder die dat wenst kan aan deze onderneming deelnemen. Men kan bijdragen in de kosten per m² . Ook per 0,25 m² voor de mensen die wel willen deelnemen, maar geld niet zo ruim voorhanden hebben.
Wanneer men bijgedragen heeft, dan kan men kiezen uit altijd gratis koffie en thee ter plaatse òf men krijgt na ieder jaar een deel uit de winst. (Zo die er is althans!!)

Er wordt getracht om spoedig een internetpagina aan deze onderneming te wijden, zodat een ieder die interesse heeft daar snel en “aaadekwaat” alles op kan vinden.

In samenwerking met:
Felix van Geenen, bureau voor architectuur
Project: “kastelen in de stad”©
(reconstructie van grotere en kleinere fragmenten
van kastelen en paleizen als onderdeel van nieuwbouw
ter verrijking van het straatbeeld.