Auteursarchief: d3-admin

Vincent van Gogh in Stiphout

In 2015 is het project ‘Vincent van Gogh in Stiphout’ voltooid. Dit resulteerde in de publicatie van DOR HEDDE DIEJEN GEK OIT NUNEN WIR! In dit boekje staan beschrijvingen van enkele opmerkelijke vondsten in Stiphout wat betreft landschap en geschiedenis rond Vincent van Gogh.

In de recent verschenen ‘Grote van Gogh Atlas’ (Amsterdam: Rubinstein, 2015) wordt met geen woord over Stiphout gerept. De daarin beschreven populierenlaan (‘De populierenlaan bij Nuenen’ 1884) is bijvoorbeeld veel eerder in Stiphout te situeren (blz. 107).

DOR HEDDE DIEJEN GEK OIT NUNEN WIR! Is een unieke aanvulling op de Atlas. Tevens bevat het beschrijvingen van diverse fiets- en wandeltochten door dit landschap om de vondsten met eigen ogen waar te nemen.

Schermafbeelding 2015-08-05 om 21.05.48Dit boekje is voor 9,50 te koop in Helmond in de boekhandel en bij fietscafé De Brouwer in Stiphout.

Wanneer men een excursie wil (laten) organiseren naar aanleiding van ‘Vincent van Gogh in Stiphout’ dan kan men daarvoor het onderstaande contactformulier invullen of een e-bericht sturen naar info@denatuurvanvroeger.NU

Ook excursies met als onderwerp monumentale bomen en historisch landschap zijn mogelijk.

De schrijfster vertelde bij Omroep Helmond op locatie over dit project http://www.omroephelmond.nl/uitzending-gemist/tv/CUtSzpTBgT8/ [kijk vanaf 18 minuten]

DOR HEDDE DIEJEN GEK OIT NUNEN WIR! Vincent van Gogh in Stiphout.
ISBN: 978-94-6228-080-9

De boekhandel kan ook via 06-1020 6846 direct met de Stichting Natuurvanvroeger NU contact opnemen.

DOR HEDDE DIEJEN GEK OIT NUNE WIR!

Ter gelegenheid van het Vincent van Gogh-jaar 2015
presenteert de Stichting Natuurvanvroeger NU:

DOR HEDDE DIEJEN GEK OIT NUNE WIR!

Vincent van Gogh in Stiphout

In opdracht van de Stichting Natuurvanvroeger NU heeft de biologe
en cultuurfilosofe Maria van de Looverbosch onderzoek gedaan naar
de overgeleverde verhalen die vertellen dat Vincent van Gogh tussen
1883 en 1885, toen hij in Nuenen woonde, tijdens zijn wandelingen
ook regelmatig Stiphout aandeed. Maar niet alleen via ‘oral-history’
werd dit stukje geschiedenis van de wereldberoemde kunstenaar
nagegaan, ook via een eerder in Frankrijk beproefde methode, via
de afbeeldingen die de kunstenaar zelf maakte, kon dit onderzocht
worden en zijn er aanwijzingen gevonden dat Van Gogh inderdaad
naar en door Stiphout wandelde.

Speciaal ter gelegenheid van het Vincent van Gogh-jaar 2015 zijn de
resultaten van dit onderzoek samengebracht in een boekje. Daarmee
kan men als het ware het landschap bekijken door de ogen Van Gogh.
Dit boekje komt in het tweede kwartaal van 2015 in de handel.
Routes voor wandel- dan wel fi etstochten zijn bijgevoegd, zodat
men inderdaad Vincent van Gogh kan volgen op zijn tochten naar
Stiphout. Als we kijken naar de kunstwerken die Vincent van Gogh
maakte, is het verrassend hoeveel we nu in het landschap tussen
Nuenen, Gerwen en Stiphout, honderdvijfentwintig jaar na zijn dood,
daarvan nog kunnen herkennen!

Voor meer informatie over deze publicatie, dan wel bestellingen van dit
boekje kunt u contact opnemen met de Stichting Natuurvanvroeger NU via:

www.denatuurvanvroeger.NU
adres: NatuurvanvroegerNU@kpnmail.nl

De boekhandel kan ook via 06-1020 6846 direct met de Stichting Natuurvanvroeger NU contact opnemen.

Schermafbeelding 2014-11-02 om 19.25.36 Schermafbeelding 2014-11-02 om 19.25.50

Lesbienheur.eu

deze pagina biedt een podium aan:

F. X. van Geenen; schrijfsterscollectief

Het schrijfsterscollectief F.X.van Geenen is in de zomer van 2002 opgericht met als
doelen:
1.het bevorderen van het tot stand komen (schrijven) en de publicatie van literair proza, poëzie, essays en journalistieke tekst

2.een tegenbeweging te vormen tegen de steeds maar voortwoekerende commercie en dan in het bijzonder tegen het commerciële denken van literaire uitgeverijen

De naam van het schrijfsterscollectief is direct afgeleid van het motto, dat weer direct verband houdt met de gestelde doelen.
FeliX of zo u wenst Felicia, betekent: 
GELUK
Van Geenen betekent: VAN NIEMAND
Het motto van het schrijfsterscollectief luidt:
Het geluk is van niemand, iedereen kan het KRIJGEN maar het is niet te koop.
[Een ieder die de kunst van het schrijven lief heeft, zal begrijpen dat het geluk hier slaat op de literatuur en speciaal het schrijven. Dat kan met commercie niets te maken hebben.]

Het werk van het schrijfsterscollectief wordt uitgegeven door Willem Desmense van uitgeverij LAWINE te Utrecht, zoals de novelle: Wasmiddel, Regendruppels, Zeepbellen.

3. Een verder doel van het schrijfsterscollectief is het nastreven van het plan voor de totstandkoming van
LESBIENHEUREUSES
Een uitspanning buiten, voor de fietsende en/of wandelende mensch
(zij in een automobiel NIET)

Ieder die dat wenst kan aan deze onderneming deelnemen. Men kan bijdragen in de kosten per m² . Ook per 0,25 m² voor de mensen die wel willen deelnemen, maar geld niet zo ruim voorhanden hebben.
Wanneer men bijgedragen heeft, dan kan men kiezen uit altijd gratis koffie en thee ter plaatse òf men krijgt na ieder jaar een deel uit de winst. (Zo die er is althans!!)

Er wordt getracht om spoedig een internetpagina aan deze onderneming te wijden, zodat een ieder die interesse heeft daar snel en “aaadekwaat” alles op kan vinden.

In samenwerking met:
Felix van Geenen, bureau voor architectuur
Project: “kastelen in de stad”©
(reconstructie van grotere en kleinere fragmenten
van kastelen en paleizen als onderdeel van nieuwbouw
ter verrijking van het straatbeeld.