Maandelijks archief: december 2018

Ode aan het Nederlandse landschap

Vooruitlopend op het jaar 2021, dat bijzonder gewijd zal zijn aan het Nederlandse landschap, wil De NatuurvanVroeger NU  alvast aandacht vragen voor drie bossen in de directe omgeving van Helmond die tot waardevol ecologisch erfgoed gerekend mogen worden.
Het betreft: De Warande, het Coovelsbos en het Groot Goor.

In het boek Grote en kleine geschiedenissen rond bomen in Helmond & omgeving (2012) is ook over deze oude bossen te lezen. Daarnaast heeft de werkgroep Coalescens (H. Lammers c.s.) in 2012 ook een boek gepubliceerd speciaal aan het Coovelsbos gewijd. De titel is: Niet zomaar een bos….!

Het Groot Goor
Het bos het Groot Goor, gelegen in het zuiden van het grondgebied van de gemeente Helmond, grenst aan het vroegere dorp Mierlo Hout en ligt in het stroomgebied van de Goorloop. Voor een klein deel grenst het bos ook aan het Eindhovens Kanaal, Mierlo en Lungendonk.
Van oudsher was het bosgebied moerassig, waardoor bij de aanplant van bomen, de z.g. rabatten een belangrijke rol speelden. Het bos is naar boomsoorten in verschillende vakken in te delen. Aan de rand van het bos zijn diverse oude cultuurelementen bewaard gebleven. Voor meer informatie kan men in  het genoemde Helmondse bomenboek uit 2012 onder meer de pagina’s 103 – 104 raadplegen.
Momenteel is het Goor zoals het in de volksmond genoemd wordt, een geliefd wandel- en fietsgebied zoals de foto’s ook laten zien.

Voor wie meer wil lezen over het Nederlandse landschap:

  • Atlas van het landschappelijk groen Erfgoed van Nederland, tekst en redactie door Bert Maes, 2016, uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, (Min. van O. C. en W.)
  • Het beheer van wilde bomen en struiken in NATURA 2000 boshabitats, artikel in De Levende Natuur, door Bert Maes, Emma van den Dool e.a.,  november 2018, 260-267