Doelstelling en Organisatie

Meer weten  over BOMEN?
Vragen over het LANDSCHAP?

Lezing of excursie organiseren?
Tekst nodig?
De Natuurvanvroeger NU kan behulpzaam zijn bij:

  • Historische tuinen, landschappen, monumentale bomen wat betreft:
    • inventarisatie
    • onderzoek ter voorbereiding van een reconstructie of herstel
  • Samenstellen publicaties over (monumentale) bomen, landschappen en tuinen
  • Advies aan particulieren en overheden

De kosten voor deze werkzaamheden zijn naar draagkracht in overleg vast te stellen.

Organisatie
De Stichting NatuurvanVroeger NU ontstaan uit een samenwerkingsverband met het Centrum voor HISTORISCH landschap & natuurhoudt zich in brede zin bezig met onderzoek en beschrijving van natuur en cultuurhistorisch groen.
De Stichting Natuurvanvroeger NU  is landelijk actief.

Bestuur van de Stichting NatuurvanVroeger NU 

De Stichting NatuurvanVroeger NU wordt voor alle praktische zaken vertegenwoordigd door het DAGELIJKS BESTUUR, bestaande uit:
mr. Rino Jonkers, voorzitter (r.); ir. Dick Schipper, secretaris (l.).
Zij worden daarbij geadviseerd en ondersteund door dra. dra. Maria van de Looverbosch, coördinatrice, tevens onderzoekster ecologie en landschap.

ethiek                knop-lesbienheur