Doelstelling en Organisatie

Meer weten  over BOMEN?
Vragen over het LANDSCHAP?

Lezing of excursie organiseren?
Tekst nodig?
De Natuurvanvroeger NU kan behulpzaam zijn bij:

  • Historische tuinen, landschappen, monumentale bomen wat betreft:
    • inventarisatie
    • onderzoek ter voorbereiding van een reconstructie of herstel
  • Samenstellen publicaties over (monumentale) bomen, landschappen en tuinen
  • Advies aan particulieren en overheden

De kosten voor deze werkzaamheden zijn naar draagkracht in overleg vast te stellen.

Organisatie
De Stichting Natuurvanvroeger NU ontstaan uit een samenwerkingsverband met het Centrum voor HISTORISCH landschap & natuurhoudt zich in brede zin bezig met onderzoek en beschrijving van natuur en cultuurhistorisch groen.
De Stichting Natuurvanvroeger NU  is landelijk actief.

Bestuur van de Stichting Natuurvanvroeger NU :
Op 20 september 2017 heeft het bestuur van de Stichting NatuurvanVroeger NU tijdens haar jaarvergadering mr. Rino Jonkers als voorzitter aangesteld. Wat betreft de overige bestuurstaken: dr. Geert Koefoed treedt definitief terug als secretaris van het bestuur en bestuurslid mr. Karen Machielsen neemt zijn taak over, drs. Jan Baas Dzn. blijft penningmeester en Wim F. van de Looverbosch blijft bestuurslid van de Stichting NatuurvanVroeger NU.

Bestuur van de Stichting per september 2017

Rino Jonkers (voorzitter)
Karin Machielsen  (bestuurslid en secretariaat)
Jan Baas Dzn. (penningmeester)
Wim F. van de Looverbosch (bestuurslid)
In het midden het vertrekkend bestuurslid.

ethiek                knop-lesbienheur