Doelstelling en Organisatie

Meer weten  over BOMEN?
Vragen over het LANDSCHAP?

Lezing of excursie organiseren? Tekst nodig?

Voor deze en onderstaande zaken kunt u bij de Natuurvanvroeger NU terecht:

  • Historische tuinen, landschappen, monumentale bomen wat betreft:
    • inventarisatie
    • onderzoek ter voorbereiding van een reconstructie of herstel
  • Samenstellen publicaties over (monumentale) bomen, landschappen en tuinen
  • Advies aan particulieren en overheden

Organisatie

De Stichting Natuurvanvroeger NU ontstaan uit een samenwerkingsverband met het Centrum voor HISTORISCH landschap & natuur, houdt zich in brede zin bezig met onderzoek en beschrijving van natuur en cultuur-historisch groen. De stichting Natuurvanvroeger NU  is landelijk actief.

Per statuut heeft de stichting haar zetel in ’s-Gravenhage met vestigingen in Houten en Helmond.

Bestuur van de Stichting Natuurvanvroeger.NU

Jan Vos (voorzitter)
Jan Baas Dzn. (penningmeester)
Volkert Groothoff (a.i. secretaris)
Karen Machielsen (bestuurslid)
Wim F. van de Looverbosch (bestuurslid).

ethiek                knop-lesbienheur